CDA Stadskanaal over Participatiewet: ‘Landelijke politiek moet woorden nakomen’

STADSKANAAL – Desastreuze financiële gevolgen dreigen voor werkvoorzieningsschappen en gemeenten in Oost-Groningen door de invoering van de Participatiewet. CDA en VVD hebben tijdens hun regeerperiode de mogelijkheid voor financiële compensatie voor de zwakste regio’s – ook wel regiospecifiek beleid – in een motie uitgesproken. Ook de PvdA diende als oppositiepartij onder het vorige kabinet nog een motie in voor regiospecifiek beleid. Van beide moties is nog weinig terug te vinden in de beleidsvoornemens van het huidige kabinet. ,,Het wordt tijd dat dat de landelijke politiek haar woorden nakomt’’, zegt CDA-fractievoorzitter in Stadskanaal Roelof Plieger.

Komende vrijdag wil Plieger dit aan de orde stellen tijdens de nieuwjaarsreceptie van CDA provincie Groningen waar fractievoorzitter Sybrand Buma aanwezig is. Overdag brengt Sybrand Buma onder meer een werkbezoek aan Synergon in Winschoten. Komende zaterdag is Plieger aanwezig op de nieuwjaarsreceptie van de PvdA afdeling Stadskanaal waar ook  staatssecretaris Jetta Klijnsma is. ,,We verwachten dat de lokale afdeling van de PvdA dezelfde oproep doet aan landelijke politici van die partij’’, zegt Plieger.

Regiospecifiek
‘Bij wijziging van de WSW, Wajong en WWB (bijstand) moeten Oost-Groningen en Zuid-Limburg een financiële handreiking krijgen. Anders krijgen gemeenten in die regio’s te maken met onoverkomelijke tekorten. Zonder structurele financiële bijdrage is de transitie van de sociale werkvoorziening in beide regio’s bij voorbaat tot mislukken gedoemd.’ Dat stelde PvdA-kamerlid Mariëtte Hamer onder het vorige kabinet in een motie. Maar nu de PvdA regeringspartij is, lijkt van deze compensatie plotseling geen sprake meer. ,,Wij willen regiospecifiek beleid, anders worden wij onevenredig zwaar getroffen’’, zegt Plieger. ,,Wij rekenen erop dat de regering tegemoetkomt aan onze noodzakelijke regiospecifieke eisen.’’

Strop
Komt de Participatiewet er onverkort, dan schat bijvoorbeeld Wedeka de strop op een ondraaglijke zes miljoen per jaar. Daarvan zou 2,5 miljoen voor rekening komen van de gemeente Stadskanaal. ,,Dit is niet op te hoesten’’, weet Plieger.
De Participatiewet heeft tot doel om het aantal medewerkers in de sociale werkvoorziening landelijk terug te brengen van 100.000 tot 30.000 door uitstroom naar het reguliere bedrijfsleven. Bedrijven vanaf 25 medewerkers worden verplicht om vijf procent voormalige WSW’ers in dienst te nemen. In Oost-Groningen werken vier keer zo veel mensen in de sociale werkvoorziening als het landelijk gemiddelde, terwijl de arbeidsmarkt er zwak is en er relatief weinig bedrijven met meer dan 25 werknemers zijn. ,,De noodzakelijke uitstroom is in deze regio dus verre van haalbaar’’, concludeert Plieger. ,,De kortingen vanuit het Rijk lopen op tot vijfduizend euro per WSW-medewerkers per jaar in 2019. Dat zou ons voor een onoplosbare financiële opgave stellen.’’

Speak Your Mind

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.